Công ty cổ phần vườn thăng long              hostline: 0422016377 - 0904746377               email: cayxanhhanoi.vtv@gmail.com)              Công ty cổ phần vườn thăng long              hostline: 0422016377 - 0904746377               email: cayxanhhanoi.vtv@gmail.com)             
Quẻ mệnh của con người PDF. In Email

Người thuộc mệnh Thủy, Mộc, Hỏa là những người thuộc ĐÔNG TỨ MỆNH. Người thuộc mệnh Thổ, Kim là những người thuộc TÂY TỨ MỆNH.

image0042
Có 2 loại là Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh

Có 2 loại là Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh

Người thuộc mệnh Thủy, Mộc, Hỏa là những người thuộc ĐÔNG TỨ MỆNH. Người thuộc mệnh Thổ, Kim là những người thuộc TÂY TỨ MỆNH.

 • ĐÔNG TỨ TRẠCH gồm các hướng: Đông – Đông Nam – Nam – Bắc (còn gọi là Dương tính)
 • TÂY TỨ TRẠCH gồm các hướng: Tây – Tây Bắc – Đông Bắc – Tây Nam (Còn gọi là Âm tính)

Chọn trạch mệnh tương phối sẽ sinh cát lợi.

 • Đông tứ mệnh hợp với Đông Tứ trạch
 • Tây Tứ mệnh hợp với Tây Tứ trạch
Vườn Thăng Long (còn tiếp)

 

 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow