Công ty cổ phần vườn thăng long              hostline: 0422016377 - 0904746377               email: cayxanhhanoi.vtv@gmail.com)              Công ty cổ phần vườn thăng long              hostline: 0422016377 - 0904746377               email: cayxanhhanoi.vtv@gmail.com)             
Ngũ hành sinh vạn vật PDF. In Email

Có thể nói Ngũ hành là sự cụ thể hóa quy luật vận động chuyển hóa của mọi sự vật hiện tượng và được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực Y học lẫn đời sống.

ban_cong
Ngũ hành là một học thuyết về mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng.

Ngũ hành là một học thuyết về mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng.

 • Ngũ: năm
 • Hành: Vận động, đi (động).

Ngũ hành bao gồm: Thủy – Kim – Thổ - Hỏa – Mộc.

Nên có thể nói Ngũ hành là sự cụ thể hóa quy luật vận động chuyển hóa của mọi sự vật hiện tượng và được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực Y học lẫn đời sống.
Có 4 quy luật hoạt động của Ngũ hành (nói cách khác có 4 kiểu quan hệ giữa các sự vật hiện tượng)

a) Trong điều kiện thường: Có 2 quy luật

Tương sinh (Sinh: hàm ý nuôi dưỡng, giúp đỡ, nguyên nhân dẫn đến…).

Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.

Ví dụ cho Mộc sinh Hỏa: Vận động chân tay (Mộc) làm cho (sinh) người nóng lên (Hỏa).

Tương khắc (Khắc: hàm ý kìm hãm, ức chế, cản trở…)

Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.

Trong mối quan hệ ÂM và DƯƠNG, Tương sinh và Tương khắc không tách rời nhau, nhờ đó vạn vật mới giữ được thăng bằng trong mối quan hệ với nhau. Ví dụ Mộc khắc Thổ nhưng Thổ lại sinh Kim, Kim khắc Mộc nhờ đó mà Mộc và Thổ giữ được thế quan bình, Thổ không bị suy.

b) Trong điều kiện bất thường: Có 2 quy luật là Tương thừa và tương vũ.

Về 2 quy luật này ta sẽ tìm hiểu kỹ nó ở những phân sau.

Con người khi sinh ra sẽ thuộc một trong năm ngũ hành trên, người ta gọi đó là MỆNH (Ví dụ Mệnh kim, mệnh hỏa…)

Vườn Thăng long

 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow